Velkommen til Viuno!
 

VIUNO er en moderne og solid Vekst-bedrift for personer med varige eller midlertidige yrkeshemminger. Vi leverer en rekke profesjonelle varer og tjenester innen flere områder. Her på hjemmesidene våre har vi en oversikt over hva vi kan tilby. Kontakt oss gjerne for eventuelle andre muligheter! Vi er fleksible, og er i kontinuerlig utvikling. VIUNO er i første rekke en underleverandør til industrien. Samtidig retter vi oss mot organisasjoner og privatpersoner med endel av våre produkter og tjenester.

Selskapets visjon

Viuno AS skal være en ledende Vekstbedrift, og synliggjøre verdien av yrkeshemmedes arbeidskraft.