Kjøpsbetingelser
Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra den norske nettbuttikken www.viuno.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.viuno.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi tilbyr gratis frakt i Fredrikstad-distriktet. Frakt kommer i tillegg for utkjøringer utenfor Fredrikstadregionen.

Generelt
For å kunne handle på www.viuno.no må du ha fylt 18 år. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:
  • Forbrukerkjøpsloven
  • Markedsføringsloven
  • Personopplysningsloven
  • E-handelsloven
  • Kredittkjøpsloven
I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.
Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp. Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefax og e-post.

Parter
Selger, som i det følgende blir benevnt "vi" eller "oss", er:

Viuno AS
Nedre Tomtegt. 2/4
1651 Sellebakk

Telefon: (+47) 69 35 76 70

E-post: admin@viuno.no
Organisasjonsnummer: NO 959 334 366 MVA

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende fra når din bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg pr e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.