Bra jobb for bra folk

Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Alle gode arbeidsplasser består av folk. Gode folk.

Bli en av folka bak Viuno!

Meningsfylt arbeid gir meningsfylte dager!

Hos Viuno ser vi enkeltmenneskene, og vi tilbyr tilpassede oppgaver i et sosialt miljø preget av mestring og tillit. Positive utfordringer i et trygt fellesskap gir en følelse av samhold og tilhørighet. Dette gir glade medarbeidere som er stolt av arbeidsplassen sin!

Viuno tilbyr trygge arbeidsplasser for personer med varig eller midlertidig uførepensjon.

Klikk her for å søke om VTA-plass!

 

Sammen er vi Viuno

Det er vi som er folka bak

Hei, hva kan vi hjelpe deg med?