Bra jobb for bra folk

Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner. Viuno samarbeider spesielt med OK Vekst vedrørende lærekandidater.

Viuno kan tilby følgende fag:

 • Logistikkfag
 • Salgs fag
 • Kontor- og administrasjonsfag
 • Institusjonskokkfag
 • Anleggsgartnerfag
 • Resepsjonsfag
 • Kokkefaget
 • Mekanisk
 • Hjulutrustningsfag
 • IKT-faget
 • Barn og ungdomsarbeider fag

Beskrivelse av lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen og lærlingeordningen er to likestilte ordninger, med samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen.

Uansett ordning fullfører elevene som hovedregel to år på videregående skole før de fortsetter opplæringen to år i bedrift.

En lærekandidat får opplæring sin i en vekstbedrift hvor de jobber mot utvalgte kompetansemål.

De aller fleste mottar opplæringen ved vekstbedriften, men det er mulig å etablere ekstern arbeidsplass som opplæringsarena, da med tett oppfølging fra vekstbedriften. Lærekandidatene oppnår grunnkompetanse ved fullført læretid.

Der Lærlinger mottar «Fagbrev», mottar lærekandidater «Kompetansebrev» ved bestått prøve.

Hei, hva kan vi hjelpe deg med?