Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig
å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse
som kan bygges videre til yrkeskompetanse.
Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner.

Viuno samarbeider spesielt med OK Vekst vedrørende lærekandidater.  

Viuno kan tilby følgende fag:

 • Logistikkfag

 • Salgs fag

 • Kontor- og administrasjonsfag

 • Institusjonskokkfag

 • Anleggsgartnerfag

 • Resepsjonsfag

 • Kokkefaget

 • Mekanisk

 • Hjulutrustningsfag

 • IKT-faget

 • Barn og ungdomsarbeider fag

Kontakt
Lene H. Gustavsen
lene@viuno.no
971 30 966