Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig
å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse
som kan bygges videre til yrkeskompetanse.
Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner

Bedriften kan tilby følgende fag

 • Logistikkfag

 • Salgs fag

 • Kontor- og administrasjonsfag

 • Institusjonskokkfag

 • Anleggsgartnerfag

 • Resepsjonsfag

 • Kokkefaget

 • Mekanisk

 • Hjulutrustningsfag

 • IKT-faget

 • Barn og ungdomsarbeider fag

Kontakt
Lene H. Gustavsen
lene@viuno.no
971 30 966