Lærekandidater

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.

En Lærekandidat har mål om å ta kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre
Omfattende en fag- eller svennebrev. Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.  Lærekandidat er en grunnkompetanse som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Fagene har som formål å koordinere og administrere fagopplæringen mellom bedriften og Østfold Fylkeskommune.

Bedriften kan tilby følgende fagene.

  1. Logistikkfag
  2. Salgs fag,
  3. Kontor- og administrasjonsfag.
  4. Institusjonskokkfag
  5. Anleggsgartnerfag
  6. Resepsjonsfag
  7. Kokkefaget
  8. Mekanisk
  9. Barn og ungdomsarbeider.

Denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1.februar.
For mere info ta kontakt med Lærekandidat ansvarlig

Lene H Gustavsen  -    97130966       -              lene@viuno.no