Lærekandidatordning
Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift.

“Lista” legges med andre ord litt lavere enn når målet er fag- eller svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift.

Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Østfold Fylkeskommune. Også denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Viuno A/S kan tilby lærekandidater kompetanseprøve i flere fag.

Viuno A/S har følgende lærefag å tilby:
 • Logistikk faget
 • Salg/service
 • Mekanisk fag
 • Hjulutrustningsfaget
 • Barn og ungdomsarbeider faget
 • Helsefaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Kokkefaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Kontor/Administrasjons fag
Bedriften har også muligheten til å skaffe plass til andre fag en de som er nevnt over.

Viuno A/S has samarbeid med eksterne bedrifter hvor lærekandidater har muligheten til å ta læretiden og kompetanse prøve:
 • Restaurant/kafe
 • Sykehjem
 • Barnehager
 • Butikk
 • Lager
 • Dekk firma
 • Data firma
 • Elektriske firma
Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Østfold Fylkeskommune.