Viuno A/S er en ”Vekst bedrift” som sysselsetter yrkeshemmede arbeidstaker.

Selskapets visjon: - Viuno AS skal være en ledende Vekstbedrift, og synliggjøre verdien av yrkeshemmedes arbeidskraft.

Selskapets Formål: -Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede.

Viuno A/S er et aksjeselskap eid av Fredrikstad kommune og Hvaler kommune. Selskapet har eksistert siden 1974, men da under Bratlia Produksjon og i 1990 som Mineberget Industrier A/S. Selskapet ble etablert som en VTA-bedrift i 2005 og er tiltaks arrangør for Nav og arbeider etter retningslinjer, kravspesifikasjon og godkjenning gjennom Nav.

Viuno A/S har fem avdelinger og er godkjente for 54 VTA plasser. Bedriften har 10 ordinær ansatte fordelt på administrasjon, drift, arbeidsledere, vernepleier og en kokk.

Viuno A/S er medeier i OKvta (Opplærings kontor for VTA bedrifter i Østfold). Bedriften gir opplæringen til lærekandidater.  
Kjernevirksomheten til Viuno A/S omfatter pakking, montering, logistikk, kantinevirksomhet, catering, vedproduksjon, transport og utemiljø.
Viuno A/S hjelper den enkelte ansatte til å bli selvstendig i hverdagen og skal gi vedkommende en mulighet til å bidra i samfunnet gjennom sitt arbeid.

Vi tilbyr våre deltakere praksis internt i bedriften innenfor kantine, miljøarbeid, vaktmestertjenester, kontor, resepsjon og produksjonsrelatert arbeid. Vi tilbyr også våre deltakere arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet.

 

Administrasjonen

JAN HÅKON TOLFSEN
Dagligleder
Mobil: 414 32 618
janh@viuno.no
SUNITA MISTRY
Økonomiansvarlig/Kontorleder/VTA – Nav
Mobil: 924 34 469
sunita@viuno.no
LENE H. GUSTAVSEN
Driftsleder/Ansvarlig for VTA/Lærerkandidater
Mobil: 971 30 966
lene@viuno.no
SVEIN LINDBERG
Arbeidsleder
Mobil: 412 68 416
svein@viuno.no
BÅRD JOHNSEN
Arbeidsleder
Mobil: 413 06 074
baard@viuno.no
BJØRN ARILD HAUGLIN
Arbeidsleder
Mobil: 412 11 659
borni@viuno.no
MAGNE BEKKEVOLD
Arbeidsleder
Mobil: 905 40 044
magne@viuno.no
TORFINN JENSEN
Arbeidsleder Utemiljø
Mobil: 977 59 596
torfinn@viuno.no
RONALD FAGERTUN
Arbeidsleder Utemiljø
Mobil: 932 59 375
ronald@viuno.no
MARGRETHE DAHLE
Catering / Kantina
Mobil: 466 51 985
kantina@viuno.no
 Ressurslenker
NAV - Søknadsskjema VTA
OKvta - Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold
Fredrikstad Kommune - Eier
Hvaler Kommune - Eier
ASVL - Arbeidsgiver- og interesseforening for landets 230 vekstbedrifter
LAFY - Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Østfold ASVOKontakt oss

Kontaktinformasjon

* Obligatoriske felt