Viuno inkludere alle. Vi motiverer og sysselsetter yrkeshemmede arbeidstakere.

Viuno A/S er et aksjeselskap eid av Fredrikstad kommune og Hvaler kommune. Selskapet har eksistert siden 1974, men da under Bratlia Produksjon og i 1990 som Mineberget Industrier A/S. Selskapet ble etablert som en VTA-bedrift i 2005 og er tiltaks arrangør for Nav og arbeider etter retningslinjer, kravspesifikasjon og godkjenning gjennom Nav. Hvaler arbeidssenter ble fusjonert med Viuno i mai 2019.

Viuno A/S har 9 avdelinger og er godkjente for 91 VTA plasser pluss fullfinansierte plasser fra kommunene. Bedriften har 19 ordinær ansatte fordelt på administrasjon og arbeidsledere. Kjernevirksomheten til Viuno A/S omfatter pakking, montering, mekanisk, logistikk, kantinevirksomhet, catering, vedproduksjon, kafedrift, vasking, transport og utemiljø.

Viuno tilbyr trygge arbeidsplasser for personer med varig eller midlertidig uførepensjon.

Viuno A/S er medeier i OKvekst (Opplærings kontor for Vekstbedrifter i Viken). Bedriften gir opplæring til lærekandidater. Vi tilbyr lærekandidatene praksis internt i bedriften, innenfor kantine, miljøarbeid, vaktmestertjenester, kontor, resepsjon og produksjonsrelatert arbeid. Vi tilbyr også våre lærekanditater arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet.

Viuno A/S hjelper den enkelte til å bli selvstendig i hverdagen og skal gi en mulighet til å bidra i samfunnet gjennom arbeid.

Viuno AS skal være en ledende Vekstbedrift, og synliggjøre verdien av yrkeshemmedes arbeidskraft.

Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede.