Søknad til VTA-plass

Fyll ut skjema under for å søke om VTA-plass hos Viuno

Dokumentasjon fra lege om kognitiv funksjon og/eller diagnos(er) som kan ha relevans for vår tilrettelegging for arbeidshverdagen må vedlegges søknaden.

Send søknaden til:
Viuno AS
Nedre Tomtegate 2
1651 Sellebakk

Hva skjer etter jeg har fylt ut skjemaet?

Etter at du har fylt ut skjemaet, vil vi ta kontakt med deg så snart som mulig.

Trenger du hjelp med å fylle ut skjemaet?

Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne med å fylle ut skjemaet.

VTA- Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak). Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.

Tilpasset opplæring

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse som kan bygges videre til yrkeskompetanse.